Steun ons en help Nederland vooruit

Politiek Vrouwen Overleg (PVO)

Wat is het PVO

Het Politiek Vrouwen Overleg (PVO) is een bestuurlijk samenwerkingsorgaan waaraan op dit moment zes politieke partijen deelnemen. Naast V/M Sociale Innovatie namens D66 zitten hierbij ook de Rooie Vrouwen (PvdA), het Liberaal Vrouwen Netwerk (VVD), CDA-V, Feministisch Netwerk (GroenLinks) en Inclusief (Christen Unie).

Het PVO is opgericht om een samen bestuurlijk draagvlak te creƫren op het gebied van arbeid-zorg combinatie, emancipatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

Doelstellingen

 • bevorderen van gelijke behandeling en rechten van vrouwen en mannen
 • bevorderen van evenredige participatie van vrouwen en mannen in de politiek
 • bevorderen van de discussie over de doelstellingen met leden van het kabinet, Kamerleden en partijbesturen
 • bestuurlijke samenwerking op het gebied van gelijke behandeling van de rechten van de vrouw en man

Activiteiten

 • de doelstelling bereiken door gezamenlijke standpunten te formuleren
 • het voeren van gesprekken met leden van het kabinet
 • werken aan het draagvlak bij de politieke partijen voor het bereiken van de doelstellingen
 • het houden van expert meetings met wetenschappers en stakeholders

Werkwijze

 • het samenwerkingsverband komt minimaal zes keer per jaar bijeen
 • jaarlijks is een andere partij voorzitter
 • er vinden gesprekken plaats met leden van het kabinet
 • voor speciale onderwerpen is er een meer specifieke benaderingswijze van leden van het kabinet, Kamerleden en partijbesturen

Samenwerking

Binnen het Politiek Vrouwen Overleg wordt vooral gezocht naar afstemming op onderwerpen waarover de deelnemende partijen het eens kunnen worden. De uitwerking wordt door het PVO overgelaten aan de politiek waardoor voor de verschillende partijen op detailniveau de eigen identiteit zichtbaar is. Door zo in een vroeg stadium een gezamenlijk standpunt in te nemen is het de bedoeling dat er sneller tot actie over kan worden gegaan.

Laatst gewijzigd op 6 februari 2020