Steun ons en help Nederland vooruit

2021

Dit waren de expertsessies van 2021.

Kijk in de agenda voor de sessies van de komende maanden.

 

22 november 2021

De stad van de toekomst vanuit een feministisch perspectief

Smart city is een begrip waar veel steden in Europa – en zeker ook in Nederland – zich graag mee afficheren. De term lijkt te verwijzen naar digitale geletterdheid, klimaatbewustzijn en sociale inclusiviteit en gaat gepaard met vertrouwen in ‘slimme technologie’ en ‘big data’ om bijvoorbeeld uitdagingen op gebied van infrastructuur aan te gaan. Het streven naar het kenmerk smart city kan daarbij mede worden ingegeven door de belofte van (Europese) prijzen en subsidies.

In een recente academische publicatie stellen onderzoeker Jiska Engelbert en haar collega’s echter dat in veel gevallen de perspectieven en belangen van burgers zelf zelden worden opgenomen in deze plannen. Daarmee verworden dergelijke initiatieven vaak tot visionaire project van technocraten, terwijl juist de bewoners en hun specifieke context leidend zouden moeten zijn bij het streven naar de slimme stad van de toekomst

In deze experts sessie zal Jiska Engelbert deze problematiek verder uiteenzetten en voorbeelden presenteren van steden waarbij het streven naar ‘smartness’ juist wel of niet tot zinvolle resultaten heeft geleid.

Daaropvolgend zal architect en stedenbouwkundige Esther Vlaswinkel haar visie toelichten op hoe bij het ontwerpen en inrichten van steden en buurten juist wel rekening gehouden kan worden met de perspectieven en belangen van (toekomstige) bewoners. Daarbij komt ook de relatie tussen gender en architectuur aan de orde en de manieren waarop stedenbouwkundigen in de behoeften van verschillende groepen kunnen voorzien.

Sprekers

Jiska Engelbert is Associate Professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Strategic Director bij het Centre for BOLD Cities en columnist voor Vers Beton.

Esther Vlaswinkel is architect, stedenbouwkundige en directeur bij SVP Architectuur en Stedenbouw.

 

18 oktober 2021

Sociale innovatie door burgerraden

Deze expertsessie nam de ins en outs van een burgerberaad onder de loep. Wat zijn de voors en tegens van zo’n beraad en hoe kunnen we het zo optuigen dat burgers een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het politieke proces.

In de afgelopen jaren zijn in de landen om ons heen diverse burgerberaden ingesteld om burgers de kans te geven om actief mee te denken en te beslissen over diverse politieke vraagstukken als abortus (Ierland) en klimaatverandering (Duitsland en Frankrijk). Ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om van een representatief politiek systeem richting meer participatie te bewegen. In Amsterdam wordt deze herfst een mini-burgerberaad uitgevoerd waarbij 100 burgers actief meedenken over maatregelen om de uitstoot van CO2 in 2030 met 55% te verminderen.

We gaan in op de loting van burgers, het zeker stellen van voldoende diversiteit binnen de groep burgers, welke onderwerpen geschikt zijn en welke niet, het mandaat van de groep burgers en de uitvoering van hun adviezen.

Sprekers

René Koekkoek is historicus aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek op het snijvlak van ideeën, politiek en cultuur in de vroegmoderne tijd. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de geschiedenis van burgerschap en heeft gepubliceerd over de valkuilen en beloften van het burgerberaad.

Christine Bleijenberg is onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht en nauw betrokken bij het burgerberaad dat in de aankomende maanden plaatsvindt in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op burgerparticipatie, de contacten tussen burgers en overheid en hoe effectieve participatie mogelijk kan worden gemaakt.

 

2 maart 2021

Beleid rondom eenzaamheid

Eenzaamheid is een toenemend probleem in Nederland. Dat was het al voor de coronacrisis, maar de crisis heeft er nog een schepje bovenop gedaan. Tijdens deze expertsessie gaan we het hebben over de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Zijn er generatie- en genderverschillen in de mate en beleving van eenzaamheid. We gaan ook in gesprek over de maatregelen die we kunnen nemen om eenzaamheid te voorkomen en tegen te gaan. Hoe belangrijk zijn bijvoorbeeld openbare ruimtes als ontmoetingsplekken? En moeten we vanuit de overheid of vanuit burgerinitiatieven meer doen aan “community building”?

Sprekers

Prof. Dr. Anja Machielse is Hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek. Prof. Machielse is onder meer lid van de Wetenschappelijke Advies Commissie ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het VWS en wetenschappelijk adviseur van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding en het ouderenbeleid.

Drs. Hanan Nhass is senior onderzoeker en adviseur bij Kennisinstituut Movisie. Hanan Nhass heeft onlangs een religiewetenschappelijk onderzoek afgesloten naar eenzaamheid onder ouderen met een Marokkaanse achtergrond. Zij is betrokken bij diverse projecten om eenzaamheid tegen te gaan en adviseert gemeenten hierin.

Laatst gewijzigd op 25 februari 2022