Steun ons en help Nederland vooruit

2019

Dit waren de expertsessies van 2019.

Kijk in de agenda voor de sessies van de komende maanden.

 

28 oktober 2019

‘Inclusief leiderschap’: Stereotypering in bedrijven en organisaties en de weg naar de top

De sessie richt zich op stereotypering omtrent vrouwen, mannen, etnische achtergrond, leeftijd of arbeidsbeperking binnen bedrijven en organisaties. Wat heeft dit gevolgen voor de weg naar de top? Wat zijn de vereisten voor inclusief leiderschap? Hoe kunnen we hieraan werken?

Sprekers

Tanachia Ashikali is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Zij is een expert in diversiteitsmanagement, leiderschap en inclusie in publieke organisaties. Zij ontwikkelt en past kwantitatieve methoden en technieken toe om deze onderwerpen te onderzoeken onder medewerkers en (team)leiders.

Ans Merens is wetenschappelijk medewerker bij het SCP en lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE). Zij doet onderzoek naar de positie van vrouwen in topfuncties.

 

16 september 2019

Actief vaderschap

Tot ongeveer 30 jaar oud lopen carrières, aantal gewerkte uren en inkomen ongeveer gelijk op voor vrouwen en mannen. Bij het ouderschap ontstaan er echter verschillen. Mannen blijven veel vaker fulltime werken waardoor carrièrekansen en inkomen uit elkaar gaan lopen met gevolgen voor bijvoorbeeld de economische zelfstandigheid.

Het vaderschapsverlof is recent verhoogd naar vijf dagen, en naar aanleiding van Europese wetgeving gaat het waarschijnlijk naar 10 dagen, maar ook dan is het makkelijk om in de eerste weken na de bevalling in klassieke rolpatronen te vervallen.

Deze expertsessie zal het actief vaderschap onder de loep nemen in het licht van op de verhouding arbeid/zorg plus persoonlijke en maatschappelijke waarden en invloeden.

Sprekers

Sylvia Holla is onderzoeker bij Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Als  cultuursocioloog doet ze onderzoek naar gender en beeldvorming met een nadruk op (de gevolgen van) genderstereotypering in onderwijs en werk. Ook is Sylvia (co-)auteur van opiniestukken over vaderschapsverlof in Trouw en de Volkskrant.

Lauk Woltring heeft ruim 35 jaar ervaring met coaching, onderzoek en publicaties op het gebied van masculinity, vaderschap en de ontwikkeling van jongens. Vanuit zijn expertisebureau ondersteunt hij met advies en trainingen diverse Nederlandse overheden, instellingen en Europese organisaties en heeft bijgedragen aan diverse projecten en conferenties met betrekking tot mannelijkheid en jongens.

 

11 maart 2019

Nieuwe woonvormen

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert snel. De verwachting is dat binnen enkele decennia alleenstaande huishoudens naar 40 procent zullen groeien. Jongeren zoeken betaalbare woningen en er zijn meer ouderen die zorg nodig hebben. Culturele diversiteit en individualisme nemen toe.  Daarnaast heeft de maatschappij te maken met grote economische verschillen tussen burgers en groeiende eenzaamheid.

Deze factoren hebben in de afgelopen jaren geleid tot steeds meer nieuwe vormen en experimenten in samenwonen. Van de heropleving van het ‘begijnenhofje’ tot kangoeroewoningen & van multi-generationeel wonen tot woongroepen, duurzame wijken met gedeelde moestuinen en woontorens met gezamenlijke zitkamers, sportruimtes en ateliers.

Deze expertsessie zal het nieuwe samenwonen inventariseren en tevens analyseren hoe de verschillende woonvormen kansen bieden om maatschappelijke waarden te versterken, zoals het buurtgevoel, gedeelde zorg en gezamenlijke voorzieningen en tuinen.

Sprekers

Floris Alkemade is de Rijksbouwmeester. In die functie is hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe woonvormen. De Rijksbouwmeester adviseert over de architectuur en de stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. Floris Alkemade is architect en stedenbouwkundige en ziet het Atelier Rijksbouwmeester als een plek voor strategische reflectie op projecten en op grote maatschappelijke thema’s.

Yvonne Witter is werkzaam op de thema’s woonvormen, burgerinitiatieven, informele zorg, eenzaamheid, oudere migranten en generaties. Zij is adviseur wonen, zorg en welzijn bij Aedes vereniging van woningcorporaties. Yvonne Witter is sociologe en sociaal gerontologe en heeft diverse artikelen en boeken gepubliceerd op het gebied van de ouderenzorg. Zij is lid van de denktank woongroep weesp in oprichting, actief lid bij Eniec, Europees netwerk oudere migranten en bestuurslid bij stichting Art Age.

 

21 januari 2019

Aanpak vooroordelen bij solliciteren

Tijdens deze expertsessie gaat Marcel Coenders nader in op het in- en uitsluiten bij solliciteren, beleidsinvalshoeken en recente ontwikkelingen daarin. Mirande Smidt zal vanuit de praktijk ingaan op de stappen in het sollicitatieproces die er uiteindelijk toe leiden dat wie objectief de beste is het uiteindelijk vaak niet wordt.

Sprekers

Mirande Smidt is betrokken geweest bij honderden (top)benoemingen in de publieke sector en het bedrijfsleven. Ooit is zij gestart als projectleider selectie- en testresearch. Kennis en ervaring die vandaag de dag nog steeds van pas komt.

Marcel Coenders is sinds 2018 verbonden aan het SCP en richt zich als wetenschappelijk strateeg op vraagstukken over in- en uitsluiting. Daarvoor werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft vooral gepubliceerd over discriminatie op de arbeidsmarkt, verhoudingen tussen etnische groepen en nationale identiteit.

Laatst gewijzigd op 10 december 2021