Steun ons en help Nederland vooruit

2018

Dit waren de expertsessies van 2018.

Kijk in de agenda voor de sessies van de komende maanden.

 

29 oktober 2018

Vanuit kinderopvang en onderwijs naar succes op de arbeidsmarkt. Een ketenbenadering.

Soms wel zeer vroegtijdig wordt mede de basis gelegd voor een al dan niet succesvolle positie op de arbeidsmarkt. Het gevolg is daardoor dat tegen de tijd dat men uitstroomt naar betaalde banen er al sterk is voorgesorteerd op een succesvolle positie daarin.

Zo zorgt een taalachterstand op peuterleeftijd voor lagere schoolprestaties en uiteindelijk minder kansen op de arbeidsmarkt. Een ander voorbeeld is de keuze voor bepaalde vakken op de middelbare school waardoor leerlingen vrijwel alleen kunnen doorstromen naar vormen van beroepsonderwijs waar later op de arbeidsmarkt weinig behoefte aan is.

Reden voor V/M Sociale Innovatie om in een wetenschappelijke expertsessie, aangevuld met een deskundige uit de praktijk, aandacht te schenken aan die verschillende schakels in de keten naar de arbeidsmarkt. De sessie mondt uit in een aantal aanbevelingen.

Sprekers

Paul Schnabel, hoogleraar Universiteit Utrecht, lid Eerste Kamer D66 en voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Ada Heijkoop, interimmanager bij het voortgezet onderwijs en MBO, voormalig raadslid/fractievoorzitter D66.

 

17 september 2018

De Inclusieve Samenleving

Tijdens deze expertsessie gaat Marcel Coenders in op wat een inclusieve samenleving inhoudt, welke kenmerken deze kant en wat vanuit de beleidsinvalshoek de recente ontwikkelingen zijn. Astrid Elburg zal vanuit de praktijk ingaan op hoe een inclusieve samenleving vorm krijgt in de kleurrijke wijk Amsterdam-Oost. Daarnaast staat zij stil bij de ervaringen en lessen uit de praktijk. Expertsessie ‘De Inclusieve Samenleving’ Landelijke thema-afdeling V/M Sociale Innovatie D66 Sprekers Astrid Elburg is organisatie-adviseur, honours docent aan de VU:Vorming in vloeibare tijden, Gastdocent Radboud Universiteit: Inclusive Leadership en Global Executives Coach. Daarnaast bekleedt zij diverse toezichthoudende functies met HR innovaties als specialisatie. Marcel Coenders is sinds 2018 verbonden aan het SCP en richt zich als wetenschappelijk strateeg op vraagstukken over in- en uitsluiting. Daarvoor werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft vooral gepubliceerd over discriminatie op de arbeidsmarkt, verhoudingen tussen etnische groepen en nationale identiteit.

Sprekers

Astrid Elburg is organisatie-adviseur, honours docent aan de VU:Vorming in vloeibare tijden, Gastdocent Radboud Universiteit: Inclusive Leadership en Global Executives Coach. Daarnaast bekleedt zij diverse toezichthoudende functies met HR innovaties als specialisatie.

Marcel Coenders is sinds 2018 verbonden aan het SCP en richt zich als wetenschappelijk strateeg op vraagstukken over in- en uitsluiting. Daarvoor werkte hij als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft vooral gepubliceerd over discriminatie op de arbeidsmarkt, verhoudingen tussen etnische groepen en nationale identiteit.

Laatst gewijzigd op 10 december 2021