Steun ons en help Nederland vooruit

Missie

Sociale innovatie bevordert op thema’s rondom emancipatie/diversiteit, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en het combineren van arbeid en zorg. Met meer mensen kunnen we meer bereiken. Heb je zin om bij te dragen aan de sociale kant van D66? Kom naar een expertsessie. Heb je zelf goeie ideeën, een netwerk of organisatietalent? Je kan ook samen met ons een expertsessie organiseren! Op de ALV van december stellen we samen de onderwerpen van het komende jaar vast.

Expertsessies

 

Zeven keer per jaar behandelen we een thema met een onderzoeker en een praktijkdeskundige. Doel van de sessies: concrete aanbevelingen.

Is er een onderwerp waar je graag een sessie over wil? Als vrijwilligers kunnen we altijd hulp gebruiken bij het regelen van interessante sprekers. Begin december stellen we op een ALV de agenda voor het komende jaar op.  Dus kom met je idee en doe mee!

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.

Politiek Vrouwen Overleg

 

In het Politiek Vrouwen Overleg werken wij namens D66 samen met andere partijen. Doel is het creeëren van bestuurlijk draagvlak op het gebied van emancipatie, arbeid-zorg combinatie, economische zelfstandigheid en diversiteit.

Archief eerdere expertsessies

Els Borst vrouwennetwerk

 
Het Els Borst Netwerk (EBN) is bedoeld om vrouwen te faciliteren zich verder te ontplooien en succesvol hun weg te laten vinden in de politiek en binnen D66. Kijk op de website van het EBN voor meer informatie.